Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Istebnej

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności  i wychowania oraz podejmuje działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb.

Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oświatowego, w tym przede wszystkim z:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  3. Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej oraz Statut Gminnego Przedszkola w Istebnej

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
22 września 2022 11:23
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Magdalena Czepczor
Data publikacji:
22 września 2022 11:19
Osoba sporządzająca dokument:
Magdalena Czepczor
Osoba wprowadzająca dokument:
Magdalena Czepczor
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Istebnej

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Istebnej
Istebna 550, 43-470 Istebna

tel.: 33 855 60 59