Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Istebnej

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz ksiąg, rejestrów i ewidencji prowadzonych

w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Istebnej

 

Sprawy organizacyjne

 1. Dziennik korespondencji.
 2. Księgi inwentarzowe.
 3. Rejestr umów.
 4. Księga obiektu budowlanego.
 5. Księga druków ścisłego zarachowania.
 6. Księga kontroli zewnętrznych.

 

Przebieg nauczania i wychowania i opieki

 1. Księga uczniów.
 2. Księgi ewidencji uczniów.
 3. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę.
 5. Rejestr wydanych kart rowerowych.
 6. Rejestr opinii i orzeczeń.
 7. Rejestr decyzji dyrektora szkoły.
 8. Rejestr uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej.
 9. Rejestr protokołów i księgi protokołów posiedzeń rad pedagogicznych.
 10. Rejestr upoważnień do odbioru dzieci i uczniów ze świetlicy.
 11. Rejestr kart zapisu dzieci do świetlicy.
 12. Rejestr wypadków uczniowskich.

 

Sprawy kadrowe

 1. Wykaz pracowników pedagogicznych.
 2. Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 3. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 4. Ewidencja wyjść służbowych.
 5. Rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw.
 6. Rejestry związane z awansem zawodowym nauczycieli.
 7. Księga zastępstw.
 8. Rejestr wypadków pracowniczych.
 9. Wykaz pracowników administracji i obsługi.
 10. Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi.
 11. Kartoteki wydanej odzieży ochronnej.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
22 września 2022 11:31
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Magdalena Czepczor
Data publikacji:
22 września 2022 11:31
Osoba sporządzająca dokument:
Magdalena Czepczor
Osoba wprowadzająca dokument:
Magdalena Czepczor
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Istebnej

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Istebnej
Istebna 550, 43-470 Istebna

tel.: 33 855 60 59